Název projektu: "Vývoj technologických komponent pro Průmysl 4.0".
Společnost ELEBRO CZ s.r.o. realizuje projekt vývoje zcela nové technologie dohledového SW řešení pro řízení a ovládání technologií výroby včetně průmyslového aplikačního terminálu. Projekt se skládá z části průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které jsou z hlediska technologického provedení vysoce náročné. Projekt bude plně realizován jako VaV projekt v účinné spolupráci společností ELEBRO CZ s.r.o. a RANKENEN a.s. se zaměřením na řešení pro automatizaci a správu procesů v oblasti ERP systémů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: "Vývoj prototypu systému prediktivní údržby pro Průmysl 4.0 ve firmě ELEBRO CZ s.r.o.".
Společnost ELEBRO CZ s.r.o. realizuje projekt vývoje nové technologie komponent pro Prediktivní údržbu strojů a zařízení v průmyslu. Projekt se skládá z části průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které jsou z hlediska technologického provedení vysoce náročné. Projekt bude plně realizován jako VaV projekt v účinné spolupráci společností ELEBRO CZ s.r.o., RANKENEN a.s. a Visitech a.s. pro komplexní řešení prediktivní údržby v systémem SAP a MAXIMO. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.Název projektu: "Detekce anomálií a automatizace reakce na incidenty v netypických informačních systémech".
Předmětem projektu je výzkum a vývoj nového softwarového řešení, jehož cílem budou automatizované detekce anomálií v nestandardních informačních systémech a automatizace reakčních mechanismů.
V projektu bude využito nejmodernějších prvků umělé inteligence, zejména pak metod strojového učení a jejich evaluace v rámci širokého spektra nestandartních informačních systémů. Součástí řešení bude také automatizace reakčních mechanismů. Bezpečnost netypických informačních systémů, které jsou vyvíjeny individuálně (na míru společnosti), je v současné době převážně řešena na perimetru datové sítě. Tento přístup řešení kybernetické bezpečnosti nepředpokládá, že je útočník schopen perimetrem proniknout a napáchat škody uvnitř infrastruktury.
Příjemcem podpory je společnost Visitech, a.s. Partnery projektu budou výzkumná organizace Vysoká škola ekonomická v Praze a podnikatelský subjekt ELEBRO CZ s.r.o. Konsorcium je tak vhodně rozšířeno o odborníky na oblasti strojového učení a implementace pokročilých systémů, a doplní relevantní know-how a zkušenosti řešitelského týmu.