Název projektu: "Vývoj technologických komponent pro Průmysl 4.0".
Společnost ELEBRO CZ s.r.o. realizuje projekt vývoje zcela nové technologie dohledového SW řešení pro řízení a ovládání technologií výroby včetně průmyslového aplikačního terminálu. Projekt se skládá z části průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které jsou z hlediska technologického provedení vysoce náročné. Projekt bude plně realizován jako VaV projekt v účinné spolupráci společností ELEBRO CZ s.r.o. a RANKENEN a.s. se zaměřením na řešení pro automatizaci a správu procesů v oblasti ERP systémů. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: "Vývoj prototypu systému prediktivní údržby pro Průmysl 4.0 ve firmě ELEBRO CZ s.r.o.".
Společnost ELEBRO CZ s.r.o. realizuje projekt vývoje nové technologie komponent pro Prediktivní údržbu strojů a zařízení v průmyslu. Projekt se skládá z části průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které jsou z hlediska technologického provedení vysoce náročné. Projekt bude plně realizován jako VaV projekt v účinné spolupráci společností ELEBRO CZ s.r.o., RANKENEN a.s. a Visitech a.s. pro komplexní řešení prediktivní údržby v systémem SAP a MAXIMO. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.