Inteligentní budovy

MPO Administrativní budova

Administrativní budova Ministerstva průmyslu a obchodu v ulici Gorazdova v Praze - Novém Městě prošla rekonstrukcí. Její součástí bylo nasazení řídícího systému Tecomat Foxtrot zejména pro hospodárné vytápění a chlazení více než 150 kanceláří budovy.


MES Slavkov

Automatizace výrobní budovy MES Slavkov. Realizace elektroinstalace, řídicího systému na bási Tecomat pro, řízení osvětlení, přístupový a docházkový systém, stínění objektu, řízení kotelny, řízení nezávislého plynového topení, ovládání vrat.


Výstavba nového výrobního závodu a administrativního zázemí společnosti Teco a.s., Kolín

Realizace montáže řídicího systému objektu v rozsahu MaR, řízení osvětlení, přístupový systém, VZT a rekuperace objektu, kamerový systém, EZS.


H-Glost Kuřim

Automatizace výrobní budovy společnosti H-GLOST. Realizace elektroinstalace, řídicího systému na bási Tecomat, řízení osvětlení, přístupový a docházkový systém, stínění objektu, řízení kotelny, řízení nezávislého plynového topení, ovládání vrat.


Provozní a administrativní budova Wombat, Brno

Návrh řešení, zpracování projektové dokumentace, realizace v rozsahu silové rozvody, řídicí systém v rozsahu MaR, řízení osvětlení, přístupový a docházkový systém.Automatizace Průmyslu

Automatizace skladu a výroby Cormen s.r.o.

Návrh řešení, zpracování prováděcí projektové dokumentace, realizace řídicího systému včetně elektroinstalace pro monitorování a ovládání skladu surovin a dvojice kotlů ve varně. Při realizaci bylo nutné vyřešit i propojení komunikace stávajících technologií a celků na různých řídicích systémech nebo i bez nich. Dodávka je řešena na bázi systému TECOMAT jako jeden nadřazený řídicí systém, který je softwarově propojený se systémem výroby E-MES.
Cílem tohoto projektu je zefektivnit výrobu, zajistit automatické dávkování surovin ze skladu do výroby, kde jsou automaticky zpracovávány ve varně dle předem zadané receptury v řídicím systému.


Automatizace výroby Alter s.r.o.

Návrh řešení, zpracování prováděcí projektové dokumentace, realizace řídicího systému včetně elektroinstalace pro řízení chemické výroby čistících prostředků. Při realizaci bylo nutné vyřešit i propojení komunikace stávajících technologií a celků na různých řídicích systémech nebo i bez nich. Realizace je řešena na bázi systému TECOMAT. Procesní automaty spolupracují s nadřazeným systémem E-MES pro řízení a plánování výroby.

Součástí řešení bylo i nasazení systému E-MES pro řízení výroby a jeho propojení s ERP systémem pro automatizaci spotřeby surovin a odvádění hotových produktů včetně KPI hodnocení výroby.

Prediktivní údržba E-Predictive - Vibrometrie

Nasazení systému E-Predictive Pila Javořice, a.s.

Návrh řešení, zpracování dokumentace, instalace a provoz více než 30 bezdrátových vibračních čidel E-VIB. Sytém E-Predictive je provozován v Cloud prostředí implemetnaci a provádí monitoring komponent fréz a pil linky pro zpracování kulatiny.
V reálném čase vyhodnocuje a ukládá více než 300 veličin a provádí analýzu frekvenčních charakteristik (FFT).

Cílem tohoto projektu je on line monitorovat provoz s diagnostikou potenciálního selhání komponent.

Energie & IoT řešení

Automatizace enegetických systémů Cormen, s.r.o.

Návrh řešení, zpracování prováděcí projektové dokumentace, realizace řídicího systému včetně elektroinstalace pro monitorování a ovládání energetických zdrojů


CLOUD řešení dohledu E.ON virtuální baterie

Pro společnost E.ON ČR jsme realizovali a provozujeme dohledové centrum provozu solárních zdrojů. Data jsou uložena v cloud prostředí a centrální aplikace zajišťuje management, sběr dat a monitoring provozu více než 600 domácích solárních elektráren.

Řízení dopravy

Řízení informačních dálničních portálových zobrazovačů

Naši zaměstnanci společně s firmou SWARCO Trafic Solution realizovali informační a komunikační řízení portálových zobrazovačů pro ŘSD na dálničních úsecích D1 a D6. Systém je propojen se systémem NDIC.


KADOSYP

Kamerový dohledový systém železničních přejezdů

Ve spolupráci se společnostmi AŽD a.s. a HIKVISION jsme realizovali systém KADOSYP pro monitoring provozu železničních přejezdů. Systém umožňuje kamerovými systémy monitorovat základní události na přejezdu:


LED Zobrazovače pro testovací okruh BMW

Ve spolupráci se společností AŽD a.s. jsme realizovali dodávku více než 20 velkoplošných LED zobrazovačů (HIKVISION) pro informační systém testovacího okruhu BMW v Sokolově.

ELEKTROINSTALACE

AUPARK Bratislava

Realizace elektroinstalací, kabeláží a osvětlení obchodních prostor Etam, Kara a Pietro Filipi v areálu Aupark Bratislava.


Výroba Rozvaděčů

Realizace projekčních prací, výroba a testování rozvaděčů pro MaR řízení skleníků.