Realizujeme systémy řízení výroby pro prostředí Průmyslu 4.0

Sběr parametrů technologie (manuální,TCP/IP, IoT, Socket, Websocket)
Komplexní implementace přímého řízení výroby (projekce, elektroinstalace, SW, implementace, SLA)
SW pro přímé řízení PLC automaty (Teco, Siemens) - procesní výroba, kusová výroba, robotizace
Přenos a ukládání dat mezi vrstvami IT systémů (Cloud, IoT, TCP/IP, Profibus, Modbus...)
Obousměrná komunikace s ERP systémy (technologie a plánování výroby, odvádění výroby, údržba, KPI)
Dohledové SLA služby podpory a dohledu
Inovativní a dlouhodobě udržitelná HW a SW technologie.
MES systémy řízení výroby

Systém ELEBRO E-MES realizuje činnosti funkcionalitou základních komponent. Komponenty jsou použitelné jak pro kontinuální / procesní výrobu tak pro výrobu kusovou.

Komponenty pro sběr výrobních informací z technologického a výrobního procesu

Přímé měření a sběr dat z technologického a výrobního procesu (zahájení a ukončení operací výrobních dávek, postupů) Online vyhodnocení - informace přímo ve výrobě pomocí velkoplošných průmyslových terminálů Sběr dat o alarmech, poruchách a fyzickém stavu výrobu Manuální hlášení o odvedené výrobě a poruchových stavech, přítomnosti obsluhy
Komponenty pro sběr procesních informací z kontinuálních technologických procesů

Přímé měření a ukládání definovaných fyzikální a odvozených veličin technologického a výrobního procesu Sběr dat o alarmech, poruchách a fyzickém stavu výroby
Komponenty pro sběr dynamických dat technologického a výrobního procesu

Technologie rychlého sběru informací umožňuje sběr a ukládání velkého množství dat technologií WEBSocket Data je možno zpracovávat v definovaném období na základě definovaných eventů či poruchových stavů technologie Možná perioda vzorkování dat je 50ms, což umožňuje dynamickou analýzu většiny technologických dat Tato technologie umožňuje měření parametrů komponent výrobního zařízení (motory, ložiska, pumpy, hydraulika..) pro analýzu potenciálních poruch
Komponenty pro definici kapacit

Kapacity linek, strojů, středisek Kapacity obsluhy - personální plánování.
Komponenty pro KPI hodnocení výrobního procesu

Data Conetor pro propojení informací

Zajišťuje komunikační rozhraní (TCP/IP, Profibas, ModBus, Socket, WebSocket, JSON..) Zajistíme připojení všech potřebných zařízení Zajistíme HW interface všech výrobní komponent a zařízení.