Topení

V oblasti řízení topení nabízí společnost řadu řešení pro realizaci úsporného a finančně návratného řešení. Po důkladné projektové přípravě navrhneme optimální řízení jak vytápění budovy, tak případné přípravy teplé užitkové vody. Naše energeticky optimální řešení jsou účinná i při optimalizaci spotřeby tepla z centrálních zdrojů (teplárny, výtopny). Konkrétní řešení je vždy závislé na rozpočtu, fyzickém provedení a požadavcích klienta.

Lokální kotelny

Při řízení lokálních kotelen, kdy si teplo vyrábí lokální tepelné zařízení (kotel, případně tepelné čerpadlo), navrhneme optimální regulaci výroby tepla i optimální regulaci spotřeby s ohledem na chování celé vytápěné soustavy včetně zahrnutí přípravy teplé vody. Optimalizace výroby spotřeby tepla v sobě zahrnuje i informaci o přítomnosti osob získaných z jiných systémů.

Tepelná čerpadla a lokální vrty

Při řízení technologie tepelných čerpadel jsme schopni propojit do systému zařízení všech výrobců a zajistit tak optimální nadřazené řízení. Naše společnost má zkušenosti s technologií podzemních vrtů, kdy obdobně jako u tepelného čerpadla umožňuje tato technologie využívat tepelný spád podzemních vrtů ať již při vytápění tak klimatizaci budov.

Lokální systémy vytápění

Do celého systému energetického řízení budov jsme schopni zahrnout i lokální plynové či elektrické systémy pro vytápění hal, či průmyslových objektů, tedy zajistit komunikaci s takovými zařízeními a jejich jednotnou energetické optimalizované řízení.


Ventilace

Systém je připraven realizovat řízení větracích technologií s možností rekuperace tepla z ventilovaného vzduchu a tím zajištění výrazné energetické úspory.
Osvětlení

Ovládání osvětlení je řešeno sběrnicovým zapojením ovládacích vypínačů s nezávislým ovládáním světelných zdrojů. Toto řešení umožňuje výrazně snížit náklady na silnoproudou kabeláž v budově a zároveň umožňuje přiřadit konkrétnímu vypínači. Metody řízení osvětlení je možné kombinovat a provázat s řadou událostí:


Vodní hospodářství

Napojením měřičů spotřeby vody a automatických ventilů je systém připraven monitorovat spotřebu vody a optimalizovat její použití. Systém na základě měřených veličin je schopen diagnostikovat úniky vody a včas vyvolat alarmové stavy a případně provést havarijní uzavření ventilů přívodu vody.

Samostatnou funkcionalitou je i automatická regulace závlahy zahrad s měřením půdní vlhkosti.
Měření elektrické energie

Systém zajišťuje kontinuální měření spotřeby elektrické energie jednotlivými systémy. Umožňuje vyhodnocení spotřeby elektrické energie v čase a podává přehled o charakteristice spotřebičů.

Propojení a integrace solárních zdrojů

V případě instalace solárního zdroje elektrické energie je systém doplněn o zdroj vlastní elektrické energie, což umožňuje ještě více snížit energetickou náročnost budovy. Zkompletování zdroje a řízení spotřeby a využití elektrické energie (např. pro přípravu TUV v době menší energetické spotřeby domu a velké výrobě vlastní elektrické energie).Centrální systém zabezpečení

Systém umožňuje nejenom zajistit ochranu před vniknutím do objektu s definicí přístupových kódů, ale také dokáže využít informaci o pohybu osob k definici algoritmu řízení spotřeby celkové elektrické energie. Tedy podle přítomnosti osob upravuje stínění, teplotu, případně ovládání elektrospotřebičů k co možná maximálnímu komfortu s minimální energetickou náročností.


Videosystémy a pro zabezpečení a dohled

Chlazení

Kromě moderních univerzálních systémů tepelných čerpadel pro chlazení, jsme schopni integrovat i technologie chlazení, či klimatizací. Díky centrálnímu systému řízení dosahujeme optimální efektivity provozu i centralizovaných jednotek na základě lokálního ovládání, tedy stisku konkrétního ovládacího vypínače. Efektivitu chlazení jsme schopni kombinovat z více prvků zajišťujících generaci chladu.


Stínění

Může být realizováno venkovními žaluziemi stejně jako žaluziemi vnitřními či jiným stínícím prvkem. Celý systém stínění může být provozován jak v manuálním režimu, kdy ke každému prvek ovládán samostatným ovládacím tlačítkem, tak v režimu automatickém, kdy stínění řídí systém Tecomat. Základní funkcionalita automatického režimu řeší i alarmové stavy a pomocí venkovních čidel reaguje i na extrémní stavy počasí.

Automatické funkce systému umožňují: