Automatizace Budov

Výstavba nového výrobního závodu a administrativního zázemí společnosti Teco a.s., Kolín

Realizace montáže řídicího systému objektu v rozsahu MaR, řízení osvětlení, přístupový systém, VZT a rekuperace objektu, kamerový systém, EZS.

Výrobní, skladovací a administrativní objekt VIPAX a.s.

Dodávka, instalace a SW nástroje pro řízení objektových technologií ve výrobním areálu společnosti. Instalovaný systém na bázi TECOMAT řídí EZS, topení, větrání, stínění, klimatizace, vstupní systémy.

Provozní a administrativní budova Wombat, Brno

Návrh řešení, zpracování projektové dokumentace, realizace v rozsahu silové rozvody, řídicí systém v rozsahu MaR, řízení osvětlení, přístupový a docházkový systém.

Výrobní, skladovací a administrativní objekt H-Glost Kuřim

Realizace elektroinstalace, řídicího systému pro MaR, řízení osvětlení, přístupový a docházkový systém, stínění objektu. Součástí dodávky byla dodávka strukturované kabeláže, systém EZS, kamerový systém a centrální ozvučení.

Inteligentní řízení budov

MES Slavkov

Automatizace výrobní budovy MES Slavkov. Realizace elektroinstalace, řídicího systému na bási Tecomat pro, řízení osvětlení, přístupový a docházkový systém, stínění objektu, řízení kotelny, řízení nezávislého plynového topení, ovládání vrat.

Automatizace Průmyslu

Automatizace skladu a výroby Cormen, s.r.o.

Návrh řešení, zpracování prováděcí projektové dokumentace, realizace řídicího systému včetně elektroinstalace pro monitorování a ovládání skladu surovin a dvojce kotlů ve varně. Při realizaci bylo nutné vyřešit i propojení komunikace stávajících technologií a celků na různých řídicích systémech nebo i bez nich. Dodávka je řešena na bázi systému TECOMAT, jako jeden nadřazený řídicí systém, který je softwarově propojený se systémem výroby. Cílem tohoto projektu je zefektivnit výrobu, zajistit automatické dávkování surovin se skladu do výroby, kde jsou automaticky zpracovávány ve varně dle předem zadané receptury v řídicím systému.

Řízení dopravy

Řízení informačních dálničních portálových zobrazovačů

Naši zaměstnanci společně se firmou SWARCO Trafic Solution informační a komunikační řízení portálových zobrazovačů pro ŘSD na dálničních úsecích D1 a D6. Systém je propojen se systémem NDIC.

Cloud & IoT řešení

CLOUD řešení dohledu E.ON virtuální baterie

Pro společnost E.ON ČR jsme realizovali provozujeme dohledové centrum provozu solárních zdrojů. Data jsou uložena v cloud prostředí a centrální aplikace zajišťuje management, sběr dat a monitoring provozu více než 600 domácích solárních elektráren.

ELEKTROINSTALACE

AUPARK Bratislava

Realizace eltroinstalací, kabeláží osvětlení obchodních prostor Etam, Kara a Pietro filipi v Areaálu aupark Bratislava.