Realizujeme systémy řízení výroby pro prostředí Průmyslu 4.0

 • Sběr parametrů technologie (manuální,TCP/IP, IoT, Socket, Websocket)
 • Komplexní implementace přímého řízení výroby (projekce, elektroinstalace, SW, implementace, SLA)
 • SW pro přímé řízení PLC automaty (Teco, Siemens) - Procesní výroba, kusová výroba, robotizace
 • Přenos a ukládání dat mezi vrstvami IT systémů (Cloud, IoT, TCP/IP, Profibus, Modbus...)
 • Obousměrná komunikace s ERP systémy (technologie a plánování výroby, odvádění výroby, údržba, KPI)
 • Dohledové SLA služby podpory a dohledu
 • Inovativní a dlouhodobě udržitelná HW a SW technologie.
Realizujeme MES systémy řízení výroby

Systém ELEBRO MES realizuje činosti funkcionalitou základních komponent. Komponenty jsou použitelná jak pro kontinuální / procesní výrobu tak pro výrobu kusovou.
Komponenty pro sběr výrobních informací z technologického a výrobního procesu

 • Přímé měření a sběr dat z technologického a výrobního procesu (zahájení a ukončení operací výrobních dávek, postupů)
 • Online vyhodnocení - informace přímo ve výrobě pomocí velkoplošných Průmyslových terminálů
 • Sběr dat o alarmech poruchách a fyzickém stavu výrobu
 • Manuální hlášení o odvedené výrobě a poruchových stavech, přítomnosti obsluhy
Komponenty pro sběr procesních informací z kontinuálních technologických procesů

 • Přímé měření a ukládání definovaných fyzikální a odvozených veličin technologického a výrobnícho procesu
 • Sběr dat o alarmech poruchách a fyzickém stavu výrobu
Komponenty pro sběr dynamických dat technologického a výrobního procesu

 • Technologoe rychlého sběru informací umožňuje sběr a ukládání velkého množství dat technologií WEBSocket
 • Data je možno zpracovávat v nefinovaném období na základě definovaných eventů, či poruchových stavů technologie
 • Možná perioda vzorkování dat je 50ms, což umožňuje dynamickou analýzu většiny technologických dat
 • Tato technologie umožňuje měření parametrů komponent výrobního zařízení (motory, ložiska, pumpu, hydraulika..) pro analýzu potenciálních poruch
Komponenty pro definici kapacit

 • Kapacity linek, strojů, středisek
 • Kapacity obsluhy - personáln plánování.
Komponenty pro KPI hodnocení výrobního procesu

 • Real Time výpočty na základě plánovaných a měřených informací
 • Online vyhodnocení - informace přímo ve výrobě na výrobních terminálech, či zobrazovačích.

Data Conetor pro propojení informací

 • Zajišťuje komunikační rozhraní (TCP/IP, Profibas, ModBus, Socket, WebSocket, JSON..)
 • Zajistíme připojení Všech potřebných zařízení
 • Zajistíme HW interface včech výrobní komponent a zařízení.