Realizujeme systémy inteligentního řízení budov.

Rozsah realizace komplexní automatizace mohou být výrobní haly, průmyslové objekty, rodinné domy, byty. Řešení je ovládán průmyslovým automatem (počítačem).
Umožňuje ovládání jak z lokálních ovladačů tak z lokálního nebo vzdáleného počítače či telefonu.
Komplexní realizace všech systémů jedním systémem umožní řízení všech subsystémů (topení, klimatizace, větrání...) s cílem maximální energetické efektivity.

Stínění

Může být realizováno venkovními žaluziemi stejně jako žaluziemi vnitřními či jiným stínícím prvkem. Celý systém stínění může být provozován jak v manuálním režimu, kdy ke každému prvek ovládán samostatným ovládacím tlačítkem, tak v režimu automatickém, kdy stínění řídí systém Tecomat. Základní funkcionalita automatického režimu řeší I alarmové stavy a pomocí venkovních čidel reaguje I na extrémní stavy počasí.

Automatické funkce systému umožňují:

 • Automatické zatemnění po západu či odtemnění po východu slunce s volitelnou dobou zpoždění či předstihu. Nastavení týdenního kalendáře
 • Automatické sledování výšky slunce a nastavení úhlu žaluzií pro odstínění či míry vytažení pro rolety a markýzy pro odstínění.
 • Definice osvitu plochy při neslunečném dni (Vytažení, případně natočení) s možností časové hystereze, případně podle meteo předpovědi pro lokalitu.
 • Automatické nastavení zatemnění podle geografické polohy (azimutu) stíněné plochy a úhlu dopadu slunečního svitu.
 • Automatické nastavení zatemnění podle okolní zástavby.
 • Automatické nastavení teplotní scény – zastínění při dosažení maximální (letní) teploty či odstínění při dosažení minimální (zimní) teploty
 • Nastavení automatického Dveřního alarmu – zastínění vytaženo do okamžiku zavření dveří.
 • Definice až 16 uživatelských scén pro kombinaci nastavení poloh zastínění vybraných (všech) SZ v objektu.
Topení

V oblasti řízení topení nabízí společnost řadu řešení pro realizaci úsporného a finančně návratného řešení. Po důkladné projektové přípravě navrhneme optimální řízení jak vytápění budovy tak případné přípravy teplé užitkové vody. Naše energetický optimální řešení jsou účinná I při optimalizaci spotřeby tepla z centrálních zdrojů (teplárny, výtopny). Konkrétní řešení je vždy závislé na rozpočtu, fyzickém provedení a požadavcích klienta

Lokální kotelny

Pří řízení lokálních kotelen, kdy si teplo vyrábí lokální tepelné zařízení (kotel, případně tepelné čerpadlo) navrhneme optimální regulaci výroby tepla I optimální regulaci spotřeby s ohledem na chování celé vytápěné soustavy včetně zahrnutí přípravy teplé vody. Optimalizace výroby spotřeby tepla v sobě zahrnuje I informaci o přítomnosti osob získaných z jiných systém.

Tepelná čerpadla a lokální vrty

Při řízení technologie tepelných čerpadel jsme schopni propojit do systému zařízení všech výrobců a zajistit tak optimální nadřazené řízení. Naše společnost má zkušenosti s technologií podzemních vrtů, kdy obdobně jako u tepelného čerpadla umožňuje tato technologie využívat tepelný spád podzemních vrtů ať již při vytápění tak klimatizaci budov.

Lokální systémy vytápění

Do celého systému energetického řízení budov jsme schopni zahrnout i lokální plynové či elektrické systému pro vytápění hal, či průmyslových objektů, tedy zajistit komunikaci s takovými zařízeními a jejich jednotnou energetické optimalizované řízení.

Chlazení

Kromě moderních univerzálních systémů tepelných čerpadel pro chlazení, jsme schopni integrovat i technologie chlazení, či klimatizací. Díky centrálnímu systému řízení dosahujeme optimální efektivity provozu i centralizovaných jednotek na základě lokálního obládání, tedy stisku konkrétníhího ovládacího vypínače. Efektivitu chlazení jsme schopni kombinovat z více prvků zajišťujících generaci chladu.Ventilace

Systém je připraven realizovat řízení větracích technologie, s možností rekuperace tepla z ventilovaného vzduchu a tím zajištění výrazné energetické úspory.


Osvětlení

Ovládání osvětlení je řešeno sběrnicovým zapojením ovládacích vypínačů, s nezávislým ovládáním světelných zdrojů. Toto řešení umožňuje výrazně snížit náklady na silnoproud kabeláž v budově, a zároveň umožňuje přiřadit konkrétnímu vypínači. Metody řízení osvětlení je možné kombinovatprovázat s řadou událostí:

 • Přítomností osob v prostoru
 • Času
 • Teplotě
 • Hladině zvuku
 • Konrétní události (otevření dveří, spuštění funkce, zapnutí spotřebiče)

Vodní hospodářství

Napojením měřičů spotřeby vody a automatických ventilů je systém připraven monitorovat spotřebu vody a optimalizovat její použití. Systém na základě měřených veličin je schopen diagnostikovat úniky vody a včas vyvolat alarmové stavy a případně provést havarijní uzavření ventilů přívodu vod

Samostatnou funkcionalitou je i automatická regulaci závlahy zahrad s měřením půdní vlhkosti.

Měření elektrické energie

Systém zajišťuje kontinuální měření spotřeby elektrické energie jednotlivými systémy. Umožňuje vyhodnocení spotřeby elektrické energie v čase a podává přehled o charakteristice spotřebičů.


Propojení a integrace solárních zdrojů

V řípadě instalace solárního zdroje elektrické energie je systém doplněn o zdroj vlastní elektrické energie, což umožňuje ještě více snížit energetickou náročnost budovy. Zkompletování zdroje a řízení spotřeby a využití elektrické energie (např. pro přípravu TUV v době menší energetické spotřeby domu a velké výrobě vlastní elektrické energie).

Centrální systém zabezpečení.

Systém umožňuje nejenom zajisti ochranu před vniknutím do objektu s definicí přístupových kódu, ale také dokáže využít informaci o pohybu osob k definici algoritmu řízení spotřeby celkové elektrické energie. Tedy podle přítomnosti osob upravuje stínění, teplotu, případně ovládání elektrospotřebičů k co možná maximálnímu komfortu s minimální energetickou náročností.

Videosystémy a pro zabezpečení a dohled

 • Optimální nývrh
 • Robustní technologie
 • Vzdálená správa
 • GDPR compliant